ثبت نام سال تحصیلی 93-94 مهد کودک و پیش دبستانی سلمان فارسی شروع شد.

 

به گزارش روابط عمومی مهد کودک و پیش دبستانی سلمان فارسی خنج ثبت نام سال تحصیلی 93-94 شروع شد.