بازديد نوآموزان مهد كودك و پيش دبستاني سلمان فارسي از شركت نوشابه سازي خنج نوشينه

به گزارش روابط عمومي مركز پيش دبستاني سلمان فارسي شهرستان خنج روز چهارشنبه مورخ 4 آذرماه 94 نوآموزان مركز مهد کودک و پیش دبستانی سلمان فارسی به همراه مربیان برای بازدید از شرکت نوشابه سازی خنج نوشینه وارد آن شرکت شدند و با قسمت های مختلف شرکت،مراحل ساخت و تولید نوشابه و ... آشنا شدند. این بازدید جهت ارتقای سطح آشنایی نوآموزان مهد با نحوه ساخت و تولید نوشابه و همچنين آشنایی بیشتر بامحیط کارخانه های تولیدی در سطح شهرستان صورت گرفت. و در پايان نيز از مضرات مصرف نوشابه براي نوآموزان صحبت به ميان آمد.