مراسم در خصوص روز جهانی هوای پاک93

به گزارش روابط عمومي مركز پيش دبستاني سلمان فارسي خنج مورخ 1 بهمن ماه 93 روز چهارشنبه  برگزاری مراسم در خصوص روز جهانی هوای پاک در مرکز پیش دبستانی سلمان فارسی "رض" با حضور پرسنل هلال احمر شهرستان خنج و پرسنل  مجتمع علمی فرهنگی صابرین برگزار گرديد که با اجرای برنامه از طرف مدیر مرکز پیش دبستانی و پرسنل هلال احمر نوآموزان را تشویق به پاکسازی محیط زیست در مهد و شهرستان و و مبارزه با هوای آلوده در هر نقاط نمودند و در آخر تشکر وافر از طرف اداره هلال احمر از مرکز پیش دبستانی به عمل آمد.

برگزاری مراسم هفته بسیج تغذیه سالم در مرکز پیش دبستانی سلمان فارسی خنج

به گزارش روابط عمومی مرکز پیش دبستانی سلمان فارسی خنج روز دوشنبه مورخ 22 دیماه 93 بمناسبت هفته بسیج تغذیه سالم  با حضور کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان خنج آقایان زارع، نامی و قادری و همچنین مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنج و پرسنل محترم مجتمع علمی فرهنگی صابرین در مرکز سلمان فارسی برگزار گردید.